Podejście oparte na ryzyku

Norma ISO 9001:2015 wymaga, aby organizacja przeprowadzała analizę ryzyka, w celu identyfikacji istniejących ryzyk oraz określenia ich poziomu istotności (głównie z punktu widzenia wyrobu lub usługi). W przypadku występowania ryzyk, które są nieakceptowalnym zagrożeniem dla organizacji, niezbędne jest opracowanie działań, które zminimalizują ich negatywne oddziaływanie.

Punkt 6.1 normy wskazuje na konieczność zaplanowania działań niezbędnych do uwzględnienia ryzyk i szans w SZJ, w tym także na potrzebę uwzględniania ich w działaniach operacyjnych oraz ocenę w zakresie skuteczności.

Podjęte działania w stosunku do ryzyk i szans powinny być proporcjonalne do potencjalnego wpływu na zgodność wyrobów i usług, co wynika z wymagań zawartych w p. 8.1 (Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi).

Do ryzyka odnosi się również rozdział 5 (Przywództwo), gdzie stwierdza się, że najwyższe kierownictwo winne promować świadomość podejścia opartego na ryzyku oraz zapewnić określenie i uwzględnienie ryzyk i szans.

Z rozdziału 9 (Ocena efektów działalności) wynika natomiast, że organizacja musi monitorować, mierzyć, analizować informacje oraz wykorzystać wyniki analizy danych do oceny skuteczności działań podjętych w celu uwzględnienia ryzyka i szans. Skuteczność działań w odniesieniu do ryzyk i szans musi być również brana pod uwagę podczas przeglądów zarządzania. Kontynuację tych wymagań odnaleźć można w rozdziale 10 (Doskonalenie), w którym podkreślono, że organizacja powinna korygować, zapobiegać, czy redukować negatywne skutki i doskonalić SZJ oraz aktualizować ryzyka i szanse.

Oceniając znowelizowaną normę ISO 9001 można stwierdzić, że ryzyko jest wplecione w cały system zarządzania jakością. Fakt ten jest jedną z przyczyn braku wyodrębnienia podrozdziału dotyczącego działań zapobiegawczych. Obecnie ich koncepcja sprowadza się do tego, że działania zapobiegawcze są nieodzowną częścią planowania strategicznego, a poprzez podejście oparte na ryzyku organizacja zapobiega lub zmniejsza liczbę nieprawidłowości już na etapie planowania.

Istotne jest to, że norma nie zawiera żadnego wymagania dotyczącego formy monitorowania i kontroli ryzyka w ramach Systemu Zarządzania, a dodatkowo nie określa wymagań dotyczących utrzymywania udokumentowanych informacji z zakresu analizy ryzykiem.

Na wstępie identyfikacji ryzyk, warto przeanalizować dostępną w organizacji dokumentację, taką jak np.:

  • Raporty z auditów wewnętrznych.
  • Rejestry reklamacji/skarg;
  • Rejestry działań korygujących i zapobiegawczych czy wyrobów niezgodnych;
  • Raporty z kontroli zewnętrznych;

Następnie zastosować należy bardziej złożone narzędzia, przy czym podstawę do analizy ryzyka powinno stanowić właściwe określenie kontekstu organizacji, natomiast metody, które mogą być wykorzystane do analizy to m. in.:

  • Analiza scenariuszy
  • Drzewo decyzyjne
  • FMEA

Zapraszamy  do udziału w naszych szkoleniach otwartych, podczas których pokazujemy jak znaleźć elastyczną metodę analizy ryzyka dla konkretnej organizacji. Aktualną propozycję znajdą Państwo pod linkiem: szkolenie ze zmian w ISO 9001.

  .  
... Wdrożenie

 

- wstępna weryfikacja organizacji
- szkolenia wstępne dla kadry kierowniczej
- opracowywanie niezbędnej dokumentacji
- zidentyfikowanie wymogów prawnych
- analiza ryzyka

- szkolenia auditorów wewnętrznych
- pomoc w procesie certyfikacji
- przeprowadzenie auditów wewnętrznych
  i Przeglądu Zarządzania

 .
 

Zapytaj o bezpłatną wycenę >

tel. +48 519 530 370

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

.

 

Dane firmy

NCES Centrum Usług Eksperckich

e-mail info@nces.pl

Dział Usług Eksperckich

tel. 519 530 370

Dział Szkoleń

tel. 519 530 380

 

 

Aktualnie organizujemy szkolenia

Szkolenie z wymagań ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 – zmiany w standardach dla systemów zarządzania

Szkolenie z wymagań ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 – zmiany w standardach dla systemów zarządzania

Szkolenie otwarte, ukierunkowane na dostosowanie zintegrowanego systemu zarządzania do znowelizowanych norm. Szkolenie dedykowane jest osobom zaangażowanym w bieżące działania w ramach Systemu Zarzadzania, takim jak np.: Pełnomocnik ds. SZ; Auditorzy SZ; Kadra kierownicza organizacji; Wszyscy zainteresowani tematyką...
Szkolenie z wymagań ISO 14001:2015 – zmiany w standardzie dla systemów zarządzania środowiskowego

Szkolenie z wymagań ISO 14001:2015 – zmiany w standardzie dla systemów zarządzania środowiskowego

Szkolenie otwarte, ukierunkowane na dostosowanie systemu zarządzania środowiskowego do znowelizowanego standardu. Szkolenie dedykowane jest osobom zaangażowanym w bieżące działania w ramach Systemu Zarzadzania, takim jak np.: Pełnomocnik ds. SZ; Auditorzy SZ; Kadra kierownicza organizacji; Wszyscy zainteresowani tematyką...
Szkolenie z wymagań ISO 9001:2015 – zmiany w standardzie dla systemów zarządzania jakością

Szkolenie z wymagań ISO 9001:2015 – zmiany w standardzie dla systemów zarządzania jakością

Szkolenie otwarte, ukierunkowane na dostosowanie systemu zarządzania jakością do znowelizowanego standardu. Szkolenie dedykowane jest osobom zaangażowanym w bieżące działania w ramach Systemu Zarzadzania Jakością, takim jak np.: Pełnomocnik ds. SZJ; Auditorzy SZJ; Kadra kierownicza organizacji; Wszyscy zainteresowani...
Zmiany w normie ISO 9001:2015 - Szkolenie zamknięte

Zmiany w normie ISO 9001:2015 - Szkolenie zamknięte

Szkolenie zamknięte, ukierunkowane na dostosowanie systemu zarządzania jakością do znowelizowanego standardu ISO 9001:2015. Szkolenie dedykowane jest osobom zaangażowanym w bieżące działania w ramach Systemu Zarzadzania Jakością, takim jak np.: Pełnomocnik ds. SZJ; Auditorzy SZJ; Kadra kierownicza organizacji;...
BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials Issue 5

BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials Issue 5

Szkolenie z wymagań standardu BRC, uwypuklające zmiany w normie dla producentów opakowań i materiałów opakowaniowych. (szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany w wydaniu 5) Szkolenie otwarte, ukierunkowane na dostosowanie systemu zarządzania do znowelizowanego standardu.