Tabela korelacji ISO 9001

W celu ułatwienia Państwu przejścia z normy ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015 prezentujemy tabelę korelacji.

 

ISO 9001:2015 ISO 9001:2008
1        Zakres 1         Zakres
1.1      Ogólne
4        Kontekst organizacji 4         System zarządzania jakością
4.1     Zrozumienie organizacji i jej kontekstu 4         System zarządzania jakością
4.2     Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych 4         System zarządzania jakością
4.3     Określenie zakresu systemu zarządzania jakością 1.2     Zastosowanie
4.2.2  Księga jakości
4.4     System zarządzania jakością i jego procesy 4         System zarządzania jakością
4.1     Wymagania ogólne
5       Przywództwo 5         Odpowiedzialność kierownictwa
5.1     Przywództwo i zaangażowanie 5.1     Zaangażowanie kierownictwa
5.1.1 Postanowienia ogólne 5.1       Zaangażowanie kierownictwa
5.1.2 Orientacja na klienta 5.2       Orientacja na klienta
5.2     Polityka 5.3       Polityka jakości
5.2.1 Ustanowienie polityki jakości 5.3       Polityka jakości
5.2.2 Komunikowanie polityki jakości 5.3       Polityka jakości
5.3    Role, odpowiedzialność i uprawnienia w organizacji

5.5.1   Odpowiedzialność i uprawnienia

5.5.2   Pełnomocnik kierownictwa

5.4.2   Planowanie systemu zarządzania jakością

6       Planowanie 5.4.2   Planowanie systemu zarządzania jakością
6.1    Działania dotyczące ryzyk i szans

5.4.2   Planowanie systemu zarządzania jakością

8.5.3   Działania zapobiegawcze

6.2    Cele jakościowe i planowanie ich osiągniecia 5.4.1   Cele jakości
6.3    Planowanie zmian 5.4.2   Planowanie systemu zarządzania jakością
7       Wsparcie 6         Zarządzanie zasobami
7.1     Zasoby 6          Zarządzanie zasobami
7.1.1  Postanowienia ogólne 6.1       Zapewnienie zasobów
7.1.2  Ludzie 6.1       Zapewnienie zasobów
7.1.3  Infrastruktura 6.3       Infrastruktura
7.1.4 Środowisko funkcjonowania procesów 6.4       Środowisko pracy
7.1.5  Zasoby do monitorowania i pomiarów 7.6     Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym
7.1.5.1  Postanowienia ogólne 7.6      Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym
7.1.5.2  Spójność pomiarowa 7.6      Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym
7.1.6   Wiedza organizacji Brak odpowiednika
7.2     Kompetencje

6.2.1   Ogólne

6.2.2   Kompetencje, szkolenia i świadomość

7.3      Świadomość 6.2.2   Kompetencje, szkolenia i świadomość
7.4      Komunikacja 5.5.3   Komunikacja wewnętrzna
7.5      Udokumentowana informacja 4.2      Wymagania dotyczące dokumentacji
7.5.1   Postanowienia ogólne 4.2.1    Ogólne
7.5.2  Opracowywanie i aktualizowanie

4.2.3   Nadzór nad dokumentami

4.2.4   Nadzór nad zapisami

7.5.3   Nadzór nad udokumentowanymi informacjami

4.2.3   Nadzór nad dokumentami

4.2.4   Nadzór nad zapisami

8         Procesy 7         Realizacja wyrobu
8.1      Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi 7.1      Planowanie realizacji wyrobu
8.2     Wymagania dotyczące wyrobów i usług 7.2     Procesy związane z klientem
8.2.1   Komunikacja z klientem 7.2.3   Komunikacja z klientem
8.2.2  Określenie wymagań dotyczących wyrobów i usług 7.2.1  Określenie wymagań dotyczących wyrobu
8.2.3  Przegląd wymagań dotyczących wyrobów i usług 7.2.2  Przegląd wymagań dotyczących wyrobu
8.2.4  Zmiany wymagań dotyczących wyrobów i usług 7.2.2 Przegląd wymagań dotyczących wyrobu
8.3     Projektowanie i rozwój wyrobów i usług 7.3      Projektowanie i rozwój
8.3.1   Postanowienia ogólne 7.3.1   Planowanie projektowania i rozwoju
8.3.2   Planowanie projektowania i rozwoju 7.3.1   Planowanie projektowania i rozwoju
8.3.3   Dane wejściowe do projektowania i rozwoju 7.3.2   Dane wejściowe do projektowania i rozwoju
8.3.4   Nadzór nad projektowaniem i rozwojem

7.3.4   Przegląd projektowania i rozwoju

7.3.5   Weryfikacja projektowania i rozwoju

7.3.6   Walidacja projektowania i rozwoju

8.3.5  Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju 7.3.3   Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju
8.3.6   Zmiany w projektowaniu i rozwoju 7.3.7   Nadzór nad zmianami w projektowaniu i rozwoju
8.4     Nadzór nad procesami, wyrobami i usługami dostarczanymi z zewnątrz

4.1      Wymagania ogólne

7.4.1   Proces zakupów

8.4.1   Postanowienia ogólne 7.4.1   Proces zakupów
8.4.2  Rodzaj i zakres nadzoru

7.4.1   Proces zakupów

7.4.3   Weryfikacja zakupionego wyrobu

8.4.3   Informacje dla zewnętrznych dostawców

7.4.2   Informacja dotycząca zakupów

7.4.3   Weryfikacja zakupionego wyrobu

8.5     Produkcja i dostarczanie usługi 7.5     Produkcja i dostarczanie usług
8.5.1  Nadzorowanie produkcji i dostarczania usługi

7.5.1  Nadzór nad produkcją i dostarczaniem usług

7.5.2  Nadzór nad produkcją i dostarczaniem usług

8.5.2   Identyfikacja i identyfikowalność 7.5.3   Identyfikacja i identyfikowalność
8.5.3  Własność należąca do klientów lub dostawców zewnętrznych 7.5.4  Własność klienta
8.5.4   Zabezpieczenie 7.5.5   Zabezpieczenie wyrobu
8.5.5   Działania po dostawie 7.5.1  Nadzór nad produkcją i dostarczaniem usług
8.5.6   Nadzór nad zmianami 7.3.7  Nadzór nad zmianami w projektowaniu i rozwoju
8.6      Zwolnienie wyrobów i usług

7.4.3   Weryfikacja zakupionego wyrobu

8.2.4  Monitorowanie i pomiary wyrobu

8.7      Nadzór nad niezgodnymi wyjściami 8.3      Nadzór nad wyrobem niezgodnym
9         Ocena efektów działania 8         Pomiary, analiza i doskonalenie
9.1      Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena 8        Pomiary, analiza i doskonalenie
9.1.1   Postanowienia ogólne

8.1      Ogólne

8.2.3  Monitorowanie i pomiary procesu

9.1.2   Zadowolenie klienta 8.2.1   Zadowolenie klienta
9.1.3   Analiza i ocena 8.4     Analiza danych
9.2       Audit wewnętrzny 8.2.2  Audit wewnętrzny
9.3       Przegląd zarządzania 5.6     Przegląd zarządzania
9.3.1   Postanowienia ogólne 5.6.1  Ogólne
9.3.2   Dane wejściowe do przeglądu zarządzania 5.6.2  Dane wejściowe do przeglądu
9.3.3   Dane wyjściowe z przeglądu zarządzania 5.6.3  Dane wyjściowe z przeglądu
10       Doskonalenie 8.5      Doskonalenie
10.1     Postanowienia ogólne 8.5.1  Ciągłe doskonalenie
10.2     Niezgodności oraz działania korygujące

8.3      Nadzór nad wyrobem niezgodnym

8.5.2   Działania korygujące

10.3    Ciągłe doskonalenie

8.5.1  Ciągłe doskonalenie

8.5.3   Działania zapobiegawcze

 

 

  .  
... Wdrożenie

 

- wstępna weryfikacja organizacji
- szkolenia wstępne dla kadry kierowniczej
- opracowywanie niezbędnej dokumentacji
- zidentyfikowanie wymogów prawnych
- analiza ryzyka

- szkolenia auditorów wewnętrznych
- pomoc w procesie certyfikacji
- przeprowadzenie auditów wewnętrznych
  i Przeglądu Zarządzania

 .
 

Zapytaj o bezpłatną wycenę >

tel. +48 519 530 370

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

.