Udokumentowana informacja

Udokumentowana informacja została wprowadzona jako część nowej struktury (HLS - „High Level Structure”), wspólnej dla wszystkich norm dotyczących systemów zarządzania.

Definicja udokumentowanej informacji przytoczona w normie ISO 9000 brzmi następująco: „Udokumentowane informacje mogą być wykorzystywane do komunikowania się, przekazywania wiadomości, dzielenia się wiedzą i dostarczania dowodów na to co zostało zaplanowane i rzeczywiście wykonane.”

Podstawowym wymaganiem wynikającym z nowej normy ISO 9001:2015 jest to, aby system zarządzania obejmował zarówno udokumentowane informacje wymagane przez normę, jak również informacje określone przez organizację jako niezbędne dla skuteczności systemu za­rządzania jakością (SZJ).

Zakres udokumentowanych informacji w SZJ uzależniony jest od czynników takich jak, np.: wielkość organizacji, rodzaj i złożoność jej procesów, wyroby i usługi, czy kompetencje pracowników. Natomiast norma ISO 9001 nie wymaga obecnie konkretnych dokumentów, procedur, instrukcji (np. brak wymagania co do Księgi Jakości). Niemniej jednak wypracowana przez organizację na przestrzeni wielu lat struktura dokumentacji może zostać zachowana bez większych korekt, o ile nadal jest odpowiednia do prowadzonych działań i przydatna oraz spełnia wymagań normy.

W związku z tym nie przewiduje się, że organizacje masowo będą rezygnować z Księgi czy procedur, a znaczne zmiany w kształcie udokumentowanej informacji mogą wystąpić przy wdrażaniu sytemu po raz pierwszy lub w przypadku, gdy dotychczasowa dokumentacja straciła swą aktualność i adekwatność do działań danej organizacji.

Norma ISO 9001:2015 pozwala organizacji na swobodniejsze określenie, kiedy udokumentowana informacja jest jej potrzebna, przy czym format, nośnik oraz źródło informacji określają sama organizacja. Takie podejście pozwala na lepsze dopasowanie ilości i zakresu dokumentacji SZJ do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Podobnie jak w poprzedniej wersji normy ISO 9001 organizacja powinna zapewnić odpowiednią identyfikację i właściwy format udokumentowanej informacji, a także objąć ją nadzorem w celu zapewnienia dostępności i przydatności do zastosowania oraz odpowiedniej ochrony przed niewłaściwym użyciem oraz utratą poufności lub integralności.

Serdecznie zapraszamy na szkolenia NCES z zakresu wymagań nowej normy, na których propagujemy podejście, że nie warto "wyważać otwartych drzwi" i na siłę zmieniać strukturę dokumentacji systemowej, a większy nacisk położyć należy na dostosowanie dokumentów do faktycznych potrzeb.

  .  
... Wdrożenie

 

- wstępna weryfikacja organizacji
- szkolenia wstępne dla kadry kierowniczej
- opracowywanie niezbędnej dokumentacji
- zidentyfikowanie wymogów prawnych
- analiza ryzyka

- szkolenia auditorów wewnętrznych
- pomoc w procesie certyfikacji
- przeprowadzenie auditów wewnętrznych
  i Przeglądu Zarządzania

 .
 

Zapytaj o bezpłatną wycenę >

tel. +48 519 530 370

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

.

 

Dane firmy

NCES Centrum Usług Eksperckich

e-mail info@nces.pl

Dział Usług Eksperckich

tel. 519 530 370

Dział Szkoleń

tel. 519 530 380

 

 

Aktualnie organizujemy szkolenia

Szkolenie z wymagań ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 – zmiany w standardach dla systemów zarządzania

Szkolenie z wymagań ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 – zmiany w standardach dla systemów zarządzania

Szkolenie otwarte, ukierunkowane na dostosowanie zintegrowanego systemu zarządzania do znowelizowanych norm. Szkolenie dedykowane jest osobom zaangażowanym w bieżące działania w ramach Systemu Zarzadzania, takim jak np.: Pełnomocnik ds. SZ; Auditorzy SZ; Kadra kierownicza organizacji; Wszyscy zainteresowani tematyką...
Szkolenie z wymagań ISO 14001:2015 – zmiany w standardzie dla systemów zarządzania środowiskowego

Szkolenie z wymagań ISO 14001:2015 – zmiany w standardzie dla systemów zarządzania środowiskowego

Szkolenie otwarte, ukierunkowane na dostosowanie systemu zarządzania środowiskowego do znowelizowanego standardu. Szkolenie dedykowane jest osobom zaangażowanym w bieżące działania w ramach Systemu Zarzadzania, takim jak np.: Pełnomocnik ds. SZ; Auditorzy SZ; Kadra kierownicza organizacji; Wszyscy zainteresowani tematyką...
Szkolenie z wymagań ISO 9001:2015 – zmiany w standardzie dla systemów zarządzania jakością

Szkolenie z wymagań ISO 9001:2015 – zmiany w standardzie dla systemów zarządzania jakością

Szkolenie otwarte, ukierunkowane na dostosowanie systemu zarządzania jakością do znowelizowanego standardu. Szkolenie dedykowane jest osobom zaangażowanym w bieżące działania w ramach Systemu Zarzadzania Jakością, takim jak np.: Pełnomocnik ds. SZJ; Auditorzy SZJ; Kadra kierownicza organizacji; Wszyscy zainteresowani...
Zmiany w normie ISO 9001:2015 - Szkolenie zamknięte

Zmiany w normie ISO 9001:2015 - Szkolenie zamknięte

Szkolenie zamknięte, ukierunkowane na dostosowanie systemu zarządzania jakością do znowelizowanego standardu ISO 9001:2015. Szkolenie dedykowane jest osobom zaangażowanym w bieżące działania w ramach Systemu Zarzadzania Jakością, takim jak np.: Pełnomocnik ds. SZJ; Auditorzy SZJ; Kadra kierownicza organizacji;...
BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials Issue 5

BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials Issue 5

Szkolenie z wymagań standardu BRC, uwypuklające zmiany w normie dla producentów opakowań i materiałów opakowaniowych. (szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany w wydaniu 5) Szkolenie otwarte, ukierunkowane na dostosowanie systemu zarządzania do znowelizowanego standardu.